Thursday, June 28, 2012

::Belajar Hukum Tajwid : QalqalahQalqalah Sughra (kecil)
Dibaca dgn lantunan yg rendah dan ia terletak di pertengahan kalimah.


Qalqalah Qubra (besar)
Dibaca dgn lantunan yg sederhana apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yg berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah disini adalah 'aridh yg disebabkan wakaf (berhenti) padanya.


Qalqalah Akhbar (agung)
Dibaca dgn lantunan yg paling kuat apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yg berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu. Sukun pada huruf Qalqalah disini merupakan sukun yg 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

No comments:

Post a Comment